Huvudmeny

Användarnamn

LösenordOm ni har ett Facebook konto
Logga in med Facebook

Om ni inte redan är en registrerad användare
registrerar ni er här.

Har ni förlorat lösenordet?
Då kan ni begära ett nytt här

Evenemang
<< Mars 2018 >>
Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Inga Evenemang


Visa Kalendern
Sök klubbar
Lista
Facebook Gilla
» Artiklar - Mars 2018
» Hundutställningar

OM HUNDUTSTÄLLNINGAR

Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning:
Den största skillnaden är att resultatlistorna från officiella utställningar registreras i Svenska Kennelklubbens hunddatabas. Dessa resultat visas på onlinetjänst Hunddata och meriterna är underlag för svenskt championat och titlar. Till skillnad från resultaten från inofficiella utställningar som inte sparas någonstans och vars meriter kan inte användas vid till exempel championatansökan.
Arrangerande klubb måste ansöka om officiell status på utställningen och dessa utställningar måste följa SKK´s regler. Läns- och specialklubbar samt vissa rasklubbar har rätt att ansöka om officiell utställning. Vilka hundraser som får vara med beror på vilken arrangören är. På officiella utställningar kan hunden vinna CK (certifikatkvalité) och certifikat (cert). Ett eller flera cert krävs för att din hund ska bli svensk utställningschampion.
Inofficiella hundutställningar kan alla klubbar arrangera och ska följa SKK anvisningar som finns för utställningar som inte stambokförs. Arrangören bestämmer själv vilka hundraser som kan delta på sin inofficiella utställning. Dessa evenemang är ofta lite mindre och väldigt roligt att delta på som träningsutställning. Här kan du få värdefulla tips på vägen mot officiella hundutställningar.
Börja med hundutställningar

Av många hundägare upplevs hundutställningar som en trevlig och social
hundsport. Det primära ändamålet är att utvärdera avelsresultat med fokus på
rastyp, konstruktion och sundhet.
Därigenom får vi fram friska och sunda hundar, som så mycket som
möjligt liknar den standard som finns för varje ras.
Då endast rashundar har en standard bedöms endast sådana.

Varför skall just du ställa ut din hund?
Många tycker det är intressant att få en objektiv bedömning på hur
deras hund motsvarar rasstandardenutseendemässigt (exteriört). Det är viktigt att komma ihåg att denperfekta hunden inte finns och aldrig kommer att finnas. Den rara hund man har med sig till utställningen fortfarande är lika rar
och älskad när man åker hem, vad domaren än tycker.
Det är naturligtvis roligt att träffa andra hundägare med samma ras som du själv har. Kanske träffar du din hunds syskon eller föräldrar.

Priser som delas ut är annorlunda på officiell och inofficiell utställning:
På inofficiell utställning bestämmer klubben i stort sett själv vilka priser som ska delas ut
På officiella utställningar är detta styrt av SKK´s utställnings- och champinatbestämmelser


Bedömningsordning på hundutställningar


Utställningstermer

Excellent (utmärkt) – Hund som mycket väl motsvarar rasens
standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.


Very good (mycket god)– Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god) – Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar) – Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad) – Ska tilldelas hund som:
– är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
– har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens
ursprung/funktion/användningsområde.
– hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
– i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

CK – betyder certifikatkvalité. När alla hundar i en klass som fått “ettor” i den individuella kvalitetsbedömningen blivit placerade kan domaren välja att dela ut CK till en eller flera hundar. Det betyder att domaren anser att hunden är av tillräckligt god kvalité för att den ska kunna få certifikat. Alla som får CK får fortsätta tävla vidare i bästa hane/bästa tik.

HP – betyder hederspris och delas ut till särskilt lovande hundar i valp-, junior och unghundsklass. Även i veteranklassen kan domaren ge HP till en hund som är välbevarad. HP kan också innebära att domaren för dagen inte tycker hunden är värd CK.

BIR – står för ”bäst i rasen”. Den fina utmärkelsen tävlar tiken som kommit först i ”bästa tik” och hanen som kommit först i ”bästa hane” om. Rosetten är röd/gul.

BIM – står för ”bäst i motsatt kön” och det blir den hund som inte vinner i tävlan om BIR. Rosetten är grön/vit.

BIG – är förkortningen för ”bäst i gruppen”. När rasbedömningen är klar tävlar den BIR-vinnande hunden vidare i sin ”rasgrupp”. Det finns tio olika rasgrupper som förenklat sett bygger på hundarnas olika användningsområden. I varje grupp placeras de fem bästa hundarna som BIG-1, BIG-2, BIG-3, BIG-4 och BIG-R. R:et i BIG-R står för reserv och så kallas den hund som placeras som nummer fem.

BIS – Best in Show är det finaste man kan bli. Det tävlar vinnaren av de tio olika rasgrupperna om att bli. Också i ”BIS:et” placeras de fem bästa hundarna som BIS-1, BIS-2, BIS-3, BIS-4 och BIS-R.

CERT/certifikat – alla hundar som tilldelas CK är i princip med och tävlar om det åtråvärda certifikatet eller ”certet” som det ofta kallas. Den bäst placerade hanen och tiken erhåller certifikatet. Men om denna redan är utställningschampion i det land där utställningen hålls får den bäst placerade hund som inte är champion certet. För vissa raser med krav på provmeriter inom bruks- eller jakt delas certifikat endast ut i bruks-/jaktklassen.

CACIB – är ett internationellt certfikat. För att en hund ska bli internationell utställningschampion krävs fem cacib från minst tre olika länder. Cacib-rosetten är vit.
Reserv-cacib – får den hund som placeras efter den som vunnit cacib. Här gäller nämligen också att om den vinnande hunden redan är internationell utställningschampion får den hund som fått reserv-cacib det ordinarie. Om hunden som fått reserv-cacib redan är internationell champion får ingen cacib:et. Rosetten är orange och delas ej ut i junior- eller veteranklass.

Vinnartitlar – kan en hund erövra på vissa stora utställningar varje år. Det innebär att BIR- och BIM-hunden på dessa utställningar får en titel lagd till sitt namn som bevis på att den deltagit och placerats högt på en så kallad vinnarutställning. Några exempel på vinnarutställningar som ordnas varje år är Svensk Vinnare (SE V), Nordisk Vinnare (NORD V) och World Winner (WW). Efter bokstavskombinationen läggs också det år hunden vann. En hund med titeln SE V-11 har till exempel placerats som BIR eller BIM på Svensk Vinnarutställning 2011.

SE UCH/NO UCH/FI UCH osv. – är förkortningar för olika nationella championat. SE UCH står till exempel för svensk utställningschampion och innebär att hunden erövrat minst tre nationella certifikat. Det sista måste hunden dessutom tilldelats efter det att den fyllt två år.

NORD UCH – står för Nordisk utställningschampion och innebär att hunden är utställningschampion i ett nordiskt land och dessutom har minst två certifikat från två andra nordiska länder.

INTUCH/C.I.B – betyder Internationell utställningschampion. För att få den fina titeln måste hunden ha vunnit fyra cacib i minst tre olika länder.

Valpklass – är inte en officiell klass, det vill säga resultaten registreras inte hos Svenska Kennelklubben (SKK). Klassen är indelad i två åldersgrupper; 4-6 månader samt 6-9 månader. På utställningar som SKK anordnar måste valpen fyllt sex månader för att få delta. Valpklass 4-6 månader finns endast på inofficiella utställningar samt rasklubbarnas egna utställningar.

Juniorklass (junkk) – här deltar hundar som är mellan 9 och 15 månader.

Unghundsklass(unk) – är öppen för hundar mellan 15 och 24 månader.

Bruks-/jaktklass (bkk/jkk) – här visas hundar som skaffat sig en provmerit inom någon jakt- eller bruksgren. För vissa raser med krav på provmeriter är det endast i denna klass som hundarna kan tävla om det åtråvärda certifikatet.

Öppen klass (ökk) – i den öppna klassen måste hunden vara minst 15 månader för att delta.

Championklass (chkl) – här anmäls och visas hundar som redan är utställningschampion i det landet där utställningen hålls. I denna klass är inte kvalitetsbedömningen samma som i de ovan nämna klasserna. Hundarna tilldelas här endast CK eller inte.

Veteranklass (vetkl) – är öppen för hundar som är åtta år eller äldre. Även här är kvalitetsbedömningen lite annorlunda. Veteranerna tilldelas CK, HP eller ingenting.

Avelsgrupper & Uppfödargrupper
Avelsklass (avelskl) – Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkom-mor. Avelshunden resp tiken ska vara anmäld till avelsklass och presenteras tillsammans med gruppen. Kvalitetsbedömning med graderad prissättning tillämpas. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i final- tävlingarna.

Avelsgrupper & Uppfödargrupper
Uppfödarklass (uppfkl) – Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande för vilket kvalitetspris som tilldelas. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp.
Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i final- tävlingarna.
Finaltävlingar i stora ringen – Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i Gruppen (BIG) också omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling (separata bestämmelser för junior handling finns att beställa från SKK).

Bäst i Gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) – BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fem bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i Gruppen. BIG- vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund -
BEST IN SHOW
Priser & Rosetter
SKK har från och med den 1 januari 2012 nya utställningsbestämmelser:

Nya regelverk
från 2012-01-01
Från och med 1 januari träder en mängd reviderade regelverk i kraft. För en del regelverk är förändringarna små eller inga alls medan andra regelverk har genomgått större förändringar. Utställnings- och championatregler
De viktigaste nyheterna listas nedan.


Hundar som tilldelats very good i kvalitetsbedömning ska få delta i konkurrensbedömningen om det inte finns minst fyra hundar som fått omdömet excellent.
Hundar som deltar i avels- och uppfödargrupper ska ha tilldelats minst very good på aktuell utställning.

En svensk utställningschampion kan nu anmäla till bruks-/jaktklass i Sverige om den har de provmeriter som krävs.

Vad gäller särbestämmelserna är förändringarna fler och för vissa raser kan det innebära ganska stora skillnader. Du bör därför läsa igenom de sidor som rör just din ras och rasgrupp för att inte missa något väsentligt.

Nya regelverket


GRATIS Webb-App med alla officiella hundutställningar 2012

Har du en iPhone eller annan Smartphone? – då kan du ladda ner Webb-Appen.
Du lägger enkelt in webb-appen på din iPhone genom att göra så här:
På din iPhone surfa till: hundkalender.com Klicka på knappen – Lägg till på hemskärmen (på menyn längst ner på mobilskärmen) Tryck sedan på – Lägg till
Appen ligger nu i din iPhone.
Du lägger enkelt in webb-appen på din din Android alt annan Smartphone
genom att göra så här:
På din din Android surfa till: hundkalender.com
Klicka på knappen (Meny) – Lägg till bokmärke Klicka på skärmen – Lägg till genväg
Välj bokmärken (hundkalender)

Appen ligger nu i din Android eller annan Smartphone
Appen visar alla nationella och internationella hundutställningar 2012
– plats, datum, sista anmälningsdatum och länk till arrangör.


Appen´s Hemsida: Hundkalandern


Artikel källa: Hundtwitter
Hemsida: Hundtwitter.se

mars 13 2012 20:05:59 · 13386 Visningar · Skriv ut · Artikelindex

  Val  
Sök artiklar
Annons
Hundliv använder kakor. Några kan redan ha skapats. Läs mer om våra kakor här.
Klicka på Jag Godkänner kakor knappen för att godkänna detta och för att gömma denna ruta. Om ni fortsätter att använda sidan utan åtgärd så kommer vi räkna det som att ni godkänner kakorna iaf!
Cookiebar Panel byVenue